Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 Euro
Kategorie
Logowanie
Producenci
Informacje
Kontakt
Tel
609 242 737
Godziny działania sklepu
24h - kontakt telefoniczny 8-16
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Regulamin
   
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przez PRINCE SP. Z O.O. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
Za pośrednictwem Sklepu Internetowego PRINCE SP. Z O.O. umożliwia klientom składanie zamówień dotyczących produktów dostępnych w jej ofercie.
 
  
§ 1 Strony transakcji
 
1.      Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji za pośrednictwem witryny Internetowej sklep.prince.net.pl
 
2.       Sprzedawcą towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego sklep.prince.net.pl jest  PRINCE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karabeli 3/149, 01-313 Warszawa. NIP: 522-269-70-33
 
 
§ 2 Przedmiot transakcji
 
1.       Przedmiotem transakcji  są towary uwidocznione na stronach WWW sklepu internetowego sklep.prince.net.pl w chwili składania zamówienia.
 
2.      Zawartość strony internetowej www.sklep.prince.net.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.
 
3.      Podane przez Sprzedawcę ceny wyrażone są w euro i zawierają podatek VAT, nie obejmują kosztów realizacji zapłaty pobieranych przez Pocztę Polską lub bank Klienta.
 
4.      Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, jak również objęte są gwarancją Producenta/Dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.
 
 
§ 3 Zamówienia i zawarcie umowy
 
1.      Klient może dokonać Zamówienia wybranego produktu, który następnie odbierze w sklepie fizycznym, gdzie nastąpi zawarcie umowy kupna/sprzedaży.
 
2.      Zamówienia można dokonać za pomocą dostępnego na stronie WWW.sklep.prince.net.pl formularza lub pocztą elektroniczną.
 
3.      Złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie w terminie 72 godzin, z zastrzeżeniem ust.4
 
4.      W przypadku gdy złożenie zamówienia następuje przez Internet, system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie zamówienia, które następnie wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta. Elektroniczne potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w niniejszym ustępie ma charakter jedynie informacyjny i nie rodzi skutku związania Sprzedawcy ofertą kupna.
 
5.       W razie braku możliwości uzyskania od Klienta faktu potwierdzenia uprzednio złożonego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu jego złożenia, w wyniku okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnego numeru telefonu lub adresu e-mail, uważa się, że zamówienie nie zostało potwierdzone oraz że nie wywołuje ono jakichkolwiek skutków prawnych.
  
   
UWAGA!
Klient przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o towarze, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności szczegółami technicznymi i parametrami. Towary te są często bardzo skomplikowane technicznie i posiadają specyficzne właściwości. Stąd Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Klienta powyższych obowiązków.
 
 
§ 4 Formy płatności  
  1. W celu przyjęcia zamówienia do realizacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 70% wartości zamówienia.
  2. Płatności można dokonać przelewem bankowym lub gotówką w sklepie fizycznym.
 
 
§ 5 Czas realizacji zamówienia
 
1.       Czas realizacji zamówienia wynosi od 6 do 8 tygodni o momentu otrzymania wpłaty zadatku w zależności od zamówionego produktu.
 
2.       Czas realizacji może być dłuższy w okresie Świąt, urlopów letnich oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 
3.       Dokładniejszy termin realizacji zamówienia zostanie podany Klientowi w bezpośrednim kontakcie.
 
 
§ 6 Reklamacje
 
1.       W razie ujawnienia się wady towaru, Klient może złożyć stosowne zgłoszenie reklamacyjne wypełniając formularz zgłoszenia, który następnie należy przesłać faksem lub mailem do Sprzedawcy.
 
2.       Druk zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest tutaj >>
 
3.       Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji nabytego towaru.   
 
 
§ 8 Faktura VAT
 
1.       Do każdego zakupionego towaru dołączana jest faktura VAT lub paragon sprzedaży.
 
2.       W celu otrzymania przez Klienta faktury VAT, w momencie składania zamówienia należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.  
 
 
§ 9 Recykling
 
1.      Sprzedawca jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.  
 
2.      Sprzęt można dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedawcy. W innym przypadku Sprzedawca odbierze go od Klienta za opłatą z tytułu przewozu zużytego towaru. Szczegółowych informacji odnośnie kosztów udzieli Sprzedawca na żądanie Kupującego.
 
3.      Stawki opłaty recyclingowej wliczone są w cenę produktów i nie stanowią dodatkowego kosztu dla naszych Klientów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495.   
 
 
§ 10 Postanowienia końcowe
 
1.       Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
 
2.      Wszystkie wymienione towary oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością producenta.
 
3.      Sprzedawca bezustannie dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na potencjalną możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacji stron internetowych (cen, konfiguracji, parametrów technicznych), z przyczyn za które odpowiedzialność nie ponosi Sprzedawca, ewentualne rozbieżności w zakresie wyświetlanych informacji na stronie WWW zostają korygowane w trakcie potwierdzania zamówienia w trybie określonym w paragrafie 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 
4.       Błędy w aktualizacji cen towaru nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec Sprzedawcy, jeżeli działanie to jest spowodowane okolicznościami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 
5.      Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez PRINCE SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.).
 
6.      Założenie konta przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji marketingowych (informacje o promocjach, konkursach itp.)
 

 

Powrót
19 styczeń 2019
1411489 wywołań od 05 styczeń 2013
Copyright © 2012 oscGold